Aktuálne ponuky

Ponuka od Ponuka Zverejnená
Háj Predáme V3S: Praga V3S valník 02.03.2016 10:52
Budiná oznámenie o zámere predaj nehnuteľného majetku 16.02.2016 10:23
Budiná ponuka na priamy predaj hnuteľného majetku 16.02.2016 09:46
Moštenica Zámer predať pozemky 04.09.2015 08:57
Kostoľany pod Tribečom výberové konanie na riaditeľa/riaditeľku MŠ v Kostoľanoch pod Tribečom 26.08.2015 11:50
Budiná Zámer na prenájom časti budovy 01.06.2015 12:59
Ruská Voľa nad Popradom Bývanie pre ľudí so zdravotným postihnutím 20.04.2015 19:30
Nimnica Zámer obce odpredať majetok 23.12.2014 15:44
Lehôtka pod Brehmi Na predaj. 12.06.2014 08:51
Zemplínska Teplica Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy Zemplínska Teplica 15.05.2014 09:12
Nimnica Zámer obce odpredať majetok 09.04.2014 13:44
Nimnica Zámer obce odpredať majetok 09.04.2014 13:43
Nimnica Zámer obce odpredať majetok 09.04.2014 13:41
Nimnica Zámer obce odpredať majetok 09.04.2014 13:39
Bara Informácia 14.02.2014 16:31
Lehôtka pod Brehmi Ponuka majetku obce na priamy nájom - Budova s.č. 64. 05.12.2013 12:28
Hruboňovo Zápisnica 02.12.2013 16:15
Ruská Voľa nad Popradom Zoznam kníh v knižnici (3 časť) 14.11.2013 19:38
Ruská Voľa nad Popradom Zoznam kníh v knižnici (2 časť) 14.11.2013 19:37
Ruská Voľa nad Popradom Zoznam kníh v knižnici (1 časť) 14.11.2013 19:28
Bara Oznámenie o zrušenie postupu zadávania podlimitnej zákazky a oprave 18.07.2013 14:10
Beladice Verejné osvetlenie obce Beladice 26.06.2013 14:32
Beladice odpredaj obecného pozemku 30.05.2013 10:56
Beladice Zámer o predaji pozemku 12.04.2013 10:36
Kostolné Zápisnica z vyhodnotenia ponuky 06.03.2013 16:49
Kostolné Zápisnica z vyhodnotenia ponuky 17.01.2013 11:20
Kostolné Verejné ponukové konanie 17.01.2013 11:15
Beladice Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce Beladice 22.11.2012 13:19
Vlachova Lhota prodej nákladního automobilu PRAGA V3S 29.10.2012 13:10
Čerín Zverejnenie zámeru na odpredaj obecného majetku osobitným zreteľom 11.10.2012 08:11
| DATATRADE |