Aktuálne ponuky

Ponuka od Ponuka Zverejnená
Nimnica Zámer obce odpredať majetok 23.12.2014 14:44
Lehôtka pod Brehmi Na predaj. 12.06.2014 07:51
Zemplínska Teplica Výberové konanie na riaditeľa Materskej školy Zemplínska Teplica 15.05.2014 08:12
Nimnica Zámer obce odpredať majetok 09.04.2014 12:44
Nimnica Zámer obce odpredať majetok 09.04.2014 12:43
Nimnica Zámer obce odpredať majetok 09.04.2014 12:41
Nimnica Zámer obce odpredať majetok 09.04.2014 12:39
Bara Informácia 14.02.2014 15:31
Lehôtka pod Brehmi Ponuka majetku obce na priamy nájom - Budova s.č. 64. 05.12.2013 11:28
Hruboňovo Zápisnica 02.12.2013 15:15
Ruská Voľa nad Popradom Zoznam kníh v knižnici (3 časť) 14.11.2013 18:38
Ruská Voľa nad Popradom Zoznam kníh v knižnici (2 časť) 14.11.2013 18:37
Ruská Voľa nad Popradom Zoznam kníh v knižnici (1 časť) 14.11.2013 18:28
Bara Oznámenie o zrušenie postupu zadávania podlimitnej zákazky a oprave 18.07.2013 13:10
Beladice Verejné osvetlenie obce Beladice 26.06.2013 13:32
Beladice odpredaj obecného pozemku 30.05.2013 09:56
Beladice Zámer o predaji pozemku 12.04.2013 09:36
Kostolné Zápisnica z vyhodnotenia ponuky 06.03.2013 15:49
Kostolné Zápisnica z vyhodnotenia ponuky 17.01.2013 10:20
Kostolné Verejné ponukové konanie 17.01.2013 10:15
Beladice Výberové konanie na funkciu hlavný kontrolór obce Beladice 22.11.2012 12:19
Vlachova Lhota prodej nákladního automobilu PRAGA V3S 29.10.2012 12:10
Čerín Zverejnenie zámeru na odpredaj obecného majetku osobitným zreteľom 11.10.2012 07:11
Strážne Verejná vyhláška na odpredaj nehnuteľnosti v obci Strážne 18.09.2012 14:16
Dlžín Ponuka na odpredaj potravinových regálov 16.08.2012 17:53
Čerín Zverejnenie zámeru predať obecný majetok priamym predajom 10.08.2012 08:07
Slepčany Ponuka zamestnania 05.06.2012 09:17
Beladice Predaj nehnuteľnosti. 07.02.2012 13:10
Beladice Podprahová zákazka 12.01.2012 12:52
Jarabá LA GIOIA 29.11.2011 13:51