V Prši obnovili parčík zničený povodňami.

This article is in Slovenčina language.

 

MEDIA INFO

V Prši obnovili parčík zničený povodňani
Banská Bystrica, 10.11.2011.

Obec Prša, v okrese Lučenec, bola v Banskobystrickom kraji (v lete 2010) najviac zasiahnutá povodňami. Povodne neušetrili ani parčík v centre obce, kde na trávnatej ploche ohradenej nízkym plôtikom zostalo iba niekoľko najodolnejších drevín. Obec získala na projekt jeho obnovy 5 500 € z grantového programu PrieStory, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis spolu s partnerom ČSOB Finančná skupina. Cieľom projektu bolo naplánovať a upraviť parčík tak, aby tu po doplnení mobiliáru a výsadbe zelene mohli byť opäť organizované podujatia a stretnutia pre občanov.Slávnostné otvorenie upraveného parčíka bude v rámci pamätných dní akad. maliara Bélu Bacskaiho, rodáka z Prše, v sobotu 12. novembra 2011 od 14.00 hod. 

Podľa finálneho návrhu obnovy parčíka upravili obyvatelia povrch priestoru a vytvorili nové cestičky. Pribudol aj drevený altánok a lavičky, premiestnený bol stĺp s osvetlením. Na jar 2012 budú vysadené nové kríky a kvety.

Plánovanie sa uskutočnilo formou ankety a dvoch verejných stretnutí. Občania na nich diskutovali o tom, ktoré dreviny musia odstrániť a ktorých zdravotný stav je naopak natoľko dobrý, aby mohli zostať. Zaujímavé bolo aj rozprávanie starších obyvateľov obce o tom, ako parčík vôbec vznikol a čo tu bolo pred ním. Na základe ich spomienok bola jeho pôvodná funkcia – priestor na napájanie dobytku – pripomenutá pri obnove studne a tiež prostredníctvom drevených sôch kravičiek,povedala Martina Paulíková, programová manažérka Nadácie Ekopolis.

„Veríme, že obnovený parčík v obci Prša po ničivých povodniach znovu nadobudne svoj lesk a stane sa tak priestorom pre stretávanie sa miestnych občanov. Preto nás teší, že k tejto obnove prispela aj  ČSOB Finančná skupina,“ povedal Rastislav Murgaš, člen predstavenstva a vrchný riaditeľ pre Ľudské zdroje a služby ČSOB.

Viac informáciío projekte Vám poskytne: Ľuba Mokošová, 0915 655 285, Obec Prša.

O programe PrieStory
V 7. ročníku grantového programu PrieStory, ktorého témou bola úprava verejných priestranstiev v mestách a obciach zničených pri povodniach či zosuvoch pôdy, získalo podporu 5 500 € päť najlepších projektov. V Handlovej, Iži a Martovciach (okres Komárno),Veľkých Kapušanocha Prši (okres Lučenec) mali  úspešní žiadatelia možnosť zrealizovať svoje nápady a upraviť verejné priestranstvá na príjemné a bezpečné miesta.Dlhoročným partnerom programu je ČSOB Finančná skupina, ktorá počas predchádzajúcich šiestich rokov podporila celkom 28 projektov po celom Slovensku, sumou 144 900 eur.

VII. ročník programu PrieStory 2011 je súčasťou aktivít projektu UrbSpace, ktorý je realizovaný v rámci Central Europe Programme a financovaný z Európskeho fondu regionálneho rozvoja.

Ďalšie projekty podporené  z programu PrieStory 2011  

Neformálna skupina občanov v Handlovej (okr. Prievidza)získala podporu na svoj projekt Oživme vzťahy v komunite. Ich cieľom bola úprava plochy na sídlisku na Ulici 29. augusta a vytvorenie miesta na stretávanie sa, oddych a hry detí. Konkrétnu  náplň miesta a jeho súčastí si obyvatelia dohodli spoločne. Dôležité pre ich bolo, aby sa stal upravený priestor bezpečným, otvoreným a prístupným pre všetky skupiny užívateľov.

Vo Veľkých Kapušanoch (okr. Michalovce) nezávislá skupina občanov zrealizovala projekt  Naše sídlisko – náš priestor. Ich cieľom bolo vytvorenie nového verejného priestoru pri bytovom dome, kde žijú mladé rodiny aj zdravotne znevýhodnení. Na mieste, ktoré nebolo využívané, pribudla detská zóna a pre starších oddychová priestor s posedením. Zároveň upravili aj miesto pre smetné koše.

V Iži (okr. Komárno)upravili zanedbaný verejný priestor v centre obce. Obec získala z programu PrieStory podporu na vytvorenie nového verejného priestoru v bývalej záhrade pri zdravotnom stredisku. Priestranstvo bolo  sprístupnené širokej verejnosti aj návštevníkom archeologickej lokality z rímskych čias. Keďže obec Iža má pri záplavách problémy so zvýšenou hladinou spodnej vody, nový verejný priestor vybudovali na vyvýšenom, chránenom mieste a podľa predstáv miestnych občanov.

Obnova srdca Martoviec (v okrese  Komárno) je názov projektu, na ktoré získala podporu  Nezisková organizácia MARTOS. Výsledkom je obnovený parčík v centre obce, ktorý sa nachádza pri vodnom kanáli a uskutočňujú sa pri ňom rôzne kultúrne podujatia, Dni obce a pod. V parčíku súčasne doplnili drobný mobiliár a obnovili detský park.

Viac informácií o programe PrieStory: Martina Paulíková,manažérka programu PrieStory,         0915  811 195, paulikova@ekopolis.sk.

| DATATRADE |