Nejbližší akce

28.03.2015 17:00

pozvánka na valne zhromaždenie vlastníkov lesa

pozvánka na valne zhromaždenie
28.03.2015 17:00

00329843

Dňa 28.3.2015 sa uskutoční VZ členov PSVL v obci Ďurková o 1700 hod s týmto programom: 1) Otvorenie2) Voľba návrhovej komisie3) Správa o hospodárení za rok 20144) Správa o činnosti za rok 20145) Správa LOH o ukončení LHP za roky 2006-2015 a príprave nového6) Diskusia7) Návrh na uznesenie8) Záver Zastupovanie na Valnom zhromaždení je možné len na základe overeného splomocnenia. 
05.04.2015

37. ročník Velikonoční beránek

37. ročník Velikonoční beránek

Czech RepublicSlovak Republic

Tiskové zprávy

02.07.2014

Turistické chodníky v okolí štyroch slovenských hradov budú obnovené vďaka podpore oblátok Horalky od Sedity

TLAČOVÁ SPRÁVA Banská Bystrica,  júl 2014 Spišský hrad, Beckovský hrad, Čachtický hrad a Červený Kláštor sú vybranými slovenskými hradmi, ktorým sa v tomto roku dostane viac pozornosti. V rámci Živých chodníkov podporila slovenská značka Sedita v spojení so svojim oblátkami Horalky obnovu turistických chodníkov v okolí týchto štyroch hradov.
03.06.2014

Pohoda v Trnavskom parku Kalvárka

MEDIA INFO  Banská Bystrica, 3. jún 2014 Združenie Lepšia Trnava získalo podporu vo výške 5 440 eur z grantového programu Pohoda za mestom. Vďaka programu, ktorého štvrtý ročník vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci so spoločnosťou HEINEKEN Slovensko, môže občianske združenie realizovať projekt Energia pre Kalváriu.