Najbližšie podujatia

18.04.2015 13:30

Valné zhromaždenie podielnikov PS Ruská Voľa

Výbor Pozemkového spoločenstva Ruská Voľa v súlade so zákonom NR SR č.97/2013 Z.z. o Pozemkových spoločenstvách zvoláva riadne Valné zhromaždenie podielnikov PS Ruská Voľa, ktoré sa uskutoční : dňa 18.4.2015 o 14:00 hod. v kultúrnom dome obce Ruská Voľa. 
25.04.2015 08:00 - 16:00

Panther Cup - halový futbalový turnaj v športovej hale v Hnúšti

Obec Rimavské Brezovo a Dobrovoľný hasičský zbor v Rimavskom Brezove Vás srdečne pozýva na halový futbalový turnaj Panther Cup zo začiatkom o 8:00 hod v športovej hale v Hnúšťi.
30.04.2015

Pálení čarodějnic

Každoroční akce, která vždy spadá na den 30. dubna. 

Czech RepublicSlovak Republic

Tlačové správy

15.04.2015

V cestovnom ruchu je prvoradý zážitok

Banská Bystrica, 15. apríl 2015
09.04.2015

Tri prezentácie o turizme, turistoch, odborníkoch a amatéroch v cestovnom ruchu

Pozvánka na druhé pokračovanie z cyklu Záhradné dišputy Banská Bystrica, apríl 2015 13. apríla 2015 v Záhrade – CNK v Banskej Bystrici sa uskutoční druhé podujatie z cyklu Záhradné dišputy. Pre účastníkov sú pripravené Tri prezentácie o turizme, turistoch, odborníkoch a amatéroch v cestovnom ruchu.