Najbližšie podujatia

26.07.2014

Hodové slávnosti 2014

Hodové slávnosti 2014
27.07.2014 15:00

Balónová vojna v Stredovekom vojenskom tábore

Srdečne pozývame malých aj veľkých návštevníkov do Stredovekého vojenského tábora, kde je 27.7.2014 pripravené zaujímavé plné letného osvieženia. Viac informácii v priloženom plagáte.

Czech RepublicSlovak Republic

Tlačové správy

21.07.2014

Klenovská kvapka vody pre našu planétu

Banská Bystrica,  júl 2014 Vďaka podpore 2 105 eur z grantového programu Nestlé pre vodu v krajine realizuje Špeciálna základná škola v Klenovci projekt Kvapka vody pre našu planétu. Jednou z ich aktivít bolo aj vyčistenie studničky v časti Pavlínka. Cieľom projektu Kvapka vody pre našu planétu je okrem zavedenia opatrení na zníženie spotreby vody v budove školy i vyčistenie potoka v miestnej rómskej osade Dolinka a zorganizovanie osvetových podujatí o dôležitosti vody.
15.07.2014

Zrekonštruovaný denný stacionár Svetluška poskytuje nové služby

Banská Bystrica, júl 2014 Nezisková organizácia PRO REGION získala v roku 2013 nenávratné finančné prostriedky v 2. výzve Blokového grantu pre mimovládne organizácie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na projekt Získavanie odborných a praktických erudícií u zamestnancov a klientov sociálneho zariadenia. 10. júla 2014 sa uskutočnilo slávnostné ukončenie projektu v zrekonštruovaných priestoroch denného stacionára Svetluška.
08.07.2014

VIA IURIS pomáha implementovať Aarhuský dohovor

MEDIA INFO   Banská Bystrica, júl 2014 Počas posledného mesiaca sa podarilo občianskemu združeniu VIA IURIS presadiť viaceré vylepšenia návrhu vodného zákona a zákona EIA. Tieto aktivity uskutočňujú v rámci projektu Z Aarhusu do Bratislavy: Informovaná verejnosť rozhoduje o životnom prostredí, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Blokového grantu pre mimovládne organizácie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.
| DATATRADE |