Najbližšie podujatia

13.09.2014

Pozvánka na kuchársky súboj obcí

Medzinárodný kuchársky súboj obcí.Príďte a ochutnajte kuchárske špeciality z rôznych oblastí Slovenska, Maďarska, Česka, či Rakúska.

Czech RepublicSlovak Republic

Tlačové správy

21.08.2014

Zo stretnutia o energetickej autonómii regiónu Poľana

TLAČOVÁ SPRÁVA Ponická Huta, 15.8.2014  Priatelia Zeme-CEPA vo štvrtok 14. augusta 2014 v kultúrnom dome v Ponickej Lehôtke privítali predstaviteľov samospráv regiónu Poľana na stretnutí o rozvoji energetickej sebestačnosti regiónu. Uzavreli tým ďalšiu dvojročnú kapitolu svojich aktivít v regióne. Na stretnití predstavili aj nový on-line program na komunálne energetické plánovanie.
12.08.2014

V Bojniciach zachránili zanikajúce mokrade v centre mesta

V Bojniciach zachránili zanikajúce mokrade v centre mestaBanská Bystrica, august 2014
21.07.2014

Klenovská kvapka vody pre našu planétu

Banská Bystrica,  júl 2014 Vďaka podpore 2 105 eur z grantového programu Nestlé pre vodu v krajine realizuje Špeciálna základná škola v Klenovci projekt Kvapka vody pre našu planétu. Jednou z ich aktivít bolo aj vyčistenie studničky v časti Pavlínka. Cieľom projektu Kvapka vody pre našu planétu je okrem zavedenia opatrení na zníženie spotreby vody v budove školy i vyčistenie potoka v miestnej rómskej osade Dolinka a zorganizovanie osvetových podujatí o dôležitosti vody.
| DATATRADE |