Najbližšie podujatia

30.08.2014 14:00

Ahoj Prázdniny

- aneb odpoledne (nejen) pro děti 

Czech RepublicSlovak Republic

Tlačové správy

12.08.2014

V Bojniciach zachránili zanikajúce mokrade v centre mesta

V Bojniciach zachránili zanikajúce mokrade v centre mestaBanská Bystrica, august 2014
21.07.2014

Klenovská kvapka vody pre našu planétu

Banská Bystrica,  júl 2014 Vďaka podpore 2 105 eur z grantového programu Nestlé pre vodu v krajine realizuje Špeciálna základná škola v Klenovci projekt Kvapka vody pre našu planétu. Jednou z ich aktivít bolo aj vyčistenie studničky v časti Pavlínka. Cieľom projektu Kvapka vody pre našu planétu je okrem zavedenia opatrení na zníženie spotreby vody v budove školy i vyčistenie potoka v miestnej rómskej osade Dolinka a zorganizovanie osvetových podujatí o dôležitosti vody.
15.07.2014

Zrekonštruovaný denný stacionár Svetluška poskytuje nové služby

Banská Bystrica, júl 2014 Nezisková organizácia PRO REGION získala v roku 2013 nenávratné finančné prostriedky v 2. výzve Blokového grantu pre mimovládne organizácie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce na projekt Získavanie odborných a praktických erudícií u zamestnancov a klientov sociálneho zariadenia. 10. júla 2014 sa uskutočnilo slávnostné ukončenie projektu v zrekonštruovaných priestoroch denného stacionára Svetluška.
| DATATRADE |