Najbližšie podujatia

28.03.2015 17:00

pozvánka na valne zhromaždenie vlastníkov lesa

pozvánka na valne zhromaždenie
28.03.2015 17:00

00329843

Dňa 28.3.2015 sa uskutoční VZ členov PSVL v obci Ďurková o 1700 hod s týmto programom: 1) Otvorenie2) Voľba návrhovej komisie3) Správa o hospodárení za rok 20144) Správa o činnosti za rok 20145) Správa LOH o ukončení LHP za roky 2006-2015 a príprave nového6) Diskusia7) Návrh na uznesenie8) Záver Zastupovanie na Valnom zhromaždení je možné len na základe overeného splomocnenia. 
05.04.2015

37. ročník Velikonoční beránek

37. ročník Velikonoční beránek

Czech RepublicSlovak Republic

Tlačové správy

24.03.2015

Ktorý strom získa titul Strom roka 2015?

TLAČOVÁ SPRÁVA Ktorý strom získa titul Strom roka 2015? Banská Bystrica, 24. marec 2015
20.03.2015

Dobrovoľníci sa zapoja do akcie Za krajšie mesto

Počas najbližších víkendov prebehne v meste pod Urpínom už tradičné jarné upratovanie pod názvom „Za krajšie mesto“. To odštartoval aj primátor Ján Nosko s jeho najbližším tímom a zamestnancami mestského úradu čistením okolia malej železničnej stanice a serpentín na Urpín. „Myslím si, že ľudia by sa mali starať o svoje okolie a každý obyvateľ mesta by mal mať pozitívny vzťah k miestu, kde žije. Som veľmi rád, že aj zamestnanci úradu prijali moju výzvu a zapojili sa. Verím, že nie je posledná,"povedal pre Priekopník primátor Ján Nosko.
10.03.2015

O podporu z programu Pohoda za mestom sa uchádza 41 projektov

TLAČOVÁ SPRÁVABanská Bystrica, marec 2015 Program Pohoda za mestom poskytuje už piaty rok príležitosť upraviť a skrášliť oddychové zákutia v zázemí väčších miest. Cieľom programu, ktorý vyhlásila Nadácia Ekopolis v spolupráci s partnerom programu – spoločnosťou HEINEKEN Slovensko, je podpora komunitného života na obnovených, upravených a oživených rekreačných priestoroch a ich častiach. Projekty získajú podporu v celkovej výške 16 000 eur.