Najbližšie podujatia

Nenašli sa žiadne podujatia

Czech RepublicSlovak Republic

Tlačové správy

08.07.2014

VIA IURIS pomáha implementovať Aarhuský dohovor

MEDIA INFO   Banská Bystrica, júl 2014 Počas posledného mesiaca sa podarilo občianskemu združeniu VIA IURIS presadiť viaceré vylepšenia návrhu vodného zákona a zákona EIA. Tieto aktivity uskutočňujú v rámci projektu Z Aarhusu do Bratislavy: Informovaná verejnosť rozhoduje o životnom prostredí, ktorý je realizovaný vďaka podpore z Blokového grantu pre mimovládne organizácie Programu švajčiarsko-slovenskej spolupráce.
04.07.2014

Živá energia ZSE pomôže obciam a školám

TLAČOVÁ SPRÁVA Banská Bystrica, júl 2014 ZSE v spolupráci s Nadáciou Ekopolis už šiesty rok pomáha realizovať projekty úspor energie prostredníctvom Nadačného fondu Živá energia. V júni 2014 bolo vybratých 17 projektov, ktoré získali finančnú podporu v celkovej výške 64 500 EUR.
16.06.2014

Povedzme si všetko o kompostovaní

Banská Bystrica, jún 2014 Občianske združenie Priatelia Zeme – SPZ organizuje sériu odborných prednášok na tému Biologické odpady a samospráva. Aktivity sú realizované v rámci projektu Povedzme si všetko o kompostovaní!, ktorý bol podporený z programu Aktívne občianstvo a inklúzia.
| DATATRADE |